Ślonsko godka

Głównym zamierzeniem projektu „Gwaroznawcy” było pozyskanie dokumentacji dźwiękowej lokalnych gwar śląskich z terenu Bierunia i okolic. Nagrania pozyskali uczestnicy projektu: Katarzyna Janota, Aleksandra Swoboda, Adam Natkaniec, Wiktor Nyga, Michał Sklorz, którzy przeprowadzili i zarejestrowali rozmowy ze swoimi bliskimi krewnymi, będącymi zarazem przedstawicielami najstarszego pokolenia. Rozmówcami były osoby w większości mające ponad osiemdziesiąt lat, najstarsza z nich urodziła się w 1926 roku, a najmłodsza w 1950 roku. Osoby te to mieszkańcy Bierunia, Lędzin i Bojszów.

W ramach projektu, przed rejestracją nagrań, odbyły się spotkania instruktażowe dla badaczy terenowych. Wiedzę dotyczącą badań gwaroznawczych i specyfiki gwar mowy śląskiej z okolic Bierunia, przekazała językoznawczyni prof. dr hab. Helena Synowiec. Wykład na temat metodologii etnograficznych badań terenowych, wygłosił dr prof. UŚ Grzegorz Odoj. Doświadczeniami z zakresu dokumentacji i rewitalizacji językowej, podzielił się pochodzący z Wilamowic dr Tymoteusz Król z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zwieńczeniem projektu była konferencja podsumowująca, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano zebrany w trakcie działań projektowych materiał. Podczas konferencji swoje wystąpienia wygłosili pasjonaci i popularyzatorzy mowy śląskiej, przedstawiciele trzech pokoleń Ślązaków: Alojzy Lysko, Tomasz Wrona i Marcin Noras.

W efekcie projektu „Gwaroznawcy” pozyskano kilkanaście godzin nagrań. Zawarta w nich treść poskutkowała utworzeniem dziewięćdziesięciu dwóch fragmentów, które zostały opublikowane w fonotece.

Fonoteka

Projekt „Gwaroznawcy”

REALIZATORZY

Realizacja (lipiec-październik 2023 r.)

Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji)

Koordynator projektu

Agnieszka Szymula

Koordynator merytoryczny

Wiktor Nyga

Montaż materiału

Patryk Hudzikowski

Identyfikacja wizualna

Krzysztof Skrzypek

Badacze terenowi

Katarzyna Janota

Aleksandra Swoboda

Adam Natkaniec

Wiktor Nyga

Michał Sklorz

Skip to content